Pennyn â brand Natur a Ni CNC: pa fath o ddyfodol ydym ni ei eisiau ar gyfer ein hamgylchedd naturiol. Cofrestrwch heddiw ar gyfer un o’n digwyddiadau cenedlaethol. Lleisiwch eich barn, llenwch arolwg Natur a Ni. Noddir gan Lywodraeth Cymru

Mae Natur a Ni yn cynnwys pobl Cymru mewn sgwrs genedlaethol am yr amgylchedd naturiol. Y nod yw datblygu gweledigaeth a rennir ar gyfer y flwyddyn 2050 ac ystyried y newidiadau y mae angen i ni eu gwneud cyn 2030 a 2050, fel unigolion ac fel gwlad.. 

Mae Natur a Ni am annog pobl i feddwl am yr amgylchedd yr hoffent ei weld yn y dyfodol – a’i adael ar ôl ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Rydyn ni eisiau gwybod sut mae pobl yn teimlo am natur a sut hoffen nhw i berthynas cymdeithas â natur newid. Rydyn ni hefyd eisiau helpu pobl i feddwl am y newidiadau y gallwn ni i gyd eu mabwysiadu ein hunain i warchod natur a'r amgylchedd.

Wedi’i lansio ar 17 Chwefror ac yn para 10 wythnos, cafodd pobl ar hyd a lled Cymru y cyfle i lenwi arolwg Natur a Ni, ymuno â gweminarau rhyngweithiol, a gwirfoddoli am grwpiau ffocws ar-lein. Cynhaliwyd cyfres o weithdai i randdeiliaid hefyd ym mis Mawrth ac Ebrill. Mae tudalen Rhannwch fy Ngweledigaeth, ble gallwch rannu negeseuon, barddoniaeth, delweddau a fideos, yn fyw o hyd ar y wefan hon.

Mae’r tîm Natur a Ni wedi adolygu canfyddiadau’r sgwrs genedlaethol ac wedi paratoi dwy ddogfen sy’n egluro sut y cafodd y prosiect ei gyflawni, ac yn darparu adroddiad manwl ar ganfyddiadau’r sgwrs genedlaethol. Gellir lawr lwytho’r adroddiadau yma:

Dysgwch fwy am ganfyddiadau cam cyntaf y prosiect Natur a Ni.

Os hoffech dderbyn y wybodaeth ddiweddaraf am ddatblygiadau’n ymwneud â Natur a Ni, sicrhewch eich bod wedi rhoi eich manylion ar y Dudalen Gofrestru.

Fideo ymgyrch Natur a Ni

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru yn hwyluso’r sgwrs genedlaethol. Ni yw prif gynghorydd Llywodraeth Cymru ar faterion sy’n ymwneud â’r amgylchedd a’i adnoddau naturiol yng Nghymru, o fewn y cyd-destun lleol, cenedlaethol a byd-eang. Rydym eisiau clywed gan bobl Cymru am eu barn ar ddyfodol ein hamgylchedd naturiol, fel y gallwn helpu i ymhelaethu ar eich barn, ac adeiladu gweledigaeth a rennir ar gyfer Cymru.​